Το Σπήλαιο της Καστανιάς θα λειτουργεί ως εξής:

Από 1/10/2022 έως  31/03/2023 θα λειτουργεί κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ  από τις 10:00 έως τις 16:00.

Ξεναγήσεις ανά μία ώρα. Πρώτη ξενάγηση 10:30 – Τελευταία ξενάγηση 15:30.