Αγροτική Ζωή

Η αγροτική ζωή στα Βάτικα

Συνδεδεμένη απόλυτα με τη κουλτούρα των Βατικιωτών

Η καλλιέργεια της γης, η κτηνοτροφία και η αλιεία ήταν και είναι και σήμερα οι κύριες δραστηριότητες των κατοίκων των Βατίκων. Η, σε κάποιο βαθμό, γεωγραφική απομόνωση από την υπόλοιπη ηπειρωτική Πελοποννήσο και η επάρκεια των υδάτινων πόρων συντέλεσαν στην έντονη γεωργική δραστηριότητα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Για πολλούς αιώνες, η δραστηριότητα των κατοίκων ήταν επικεντρωμένη πιο ψηλά και στα βουνά. Η καλύτερη πρόσβαση σε πηγές νερού και η διαμόρφωση του απότομου εδάφους βοήθησε για την απαραίτητη καλλιέργεια.

Στη συνέχεια, οι άνθρωποι μετακίνησαν την αγροτική δραστηριότητα στην πεδιάδα των Βατίκων και σε άλλες πεδινές περιοχές. Οι καλλιέργειες επεκτάθηκαν με τη βοήθεια γεωτρήσεων. Μερικά από τα προϊόντα που παράγονται είναι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το μοναδικό Βατικιώτικο κρεμμύδι, μέλι και πολλά άλλα.