Περιβάλλον

Μοναδική ποικιλομορφία

Φυσικός & περιβαλλοντικός πλούτος

Τα Βάτικα είναι μία χερσόνησος απομακρυσμένη κατά κάποιο τρόπο από την υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τον φυσικό και περιβαλλοντικό τους πλούτο. Η ποικιλομορφία της περιοχής, πεδιάδα, βουνά, φαράγγια, λίμνες, ακρωτήρια κ.α. συνέβαλαν σε αυτό.

Η χλωρίδα της περιοχής περιλαμβάνει πολλά σπάνια είδη και κυρίως πολλά είδη ενδημικών φυτών, φυτών δηλαδή που δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Παράλληλα και η πανίδα της περιοχής χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα αφού υπάρχουν σπάνια είδη αμφίβιων, ερπετών αλλά και παρουσία της χελώνας καρέτα-καρέτα που εναποθέτει τα αυγά της στην περιοχή των παραλιών Νερατζίωνας, Μάγγανο και Πούντα.

Η λίμνη Στρογγύλη πλησίον των Βιγκλαφίων και της Πούντας είναι ένας σημαντικός προστευόμενος υδροβιότοπος στον οποίο βρίσκουν καταφύγιο αποδημητικά πουλιά αλλά και διάφορα άλλα είδη της πανίδας και της χλωρίδας των Βατίκων.