Όλο το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από τους Ελληνικούς Νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και ίσως δεν αναπαράγεται, μεταφέρεται, εμφανίζεται, δημοσιεύεται, ή μεταδίδεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Visit Vatika

Copyright 2017 Visit Vatika – All rights reserved. 

Για να πάρετε άδεια χρήσης του περιεχομένου του ιστότοπου, παρακαλούμε γράψτε το αίτημά σας και στείλτε μας στο info

[ @ ] visitvatika.gr 

Ο επισκέπτης του Visit Vatika πλοηγείται στις σελίδας μας με δική του ευθύνη. Καμία ευθύνη δε φέρει η ιδιοκτησία και η διεύθυνση του Visit Vatika για οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό ή άλλο πρόβλημα τυχόν προκύψει στο χρήστη από την υιοθέτηση των συμβουλών, προτροπών και οδηγιών του Visit Vatika. Καμία ευθύνη δε βαρύνει το Visit Vatika για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτό, ούτε για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση τους. 

Κάθε σελίδα δημοσιευμένη σε αυτόν τον ιστότοπο έχει έναν αριθμό σχετιζομένων πληροφοριών όπως αναφορά ιστοσελίδων και διαφημίσεων. Καμία ευθύνη δεν υπάρχει για το περιεχόμενο που σχετίζεται με άλλους ιστότοπους. Όταν καταχωρήσετε μία ζεύξη προς το Visit Vatika, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το όνομα Visit Vatika  Καμία χρήση λογοτύπου η εικόνας χωρίς την προηγούμενη άδεια από εμάς.

VisitVatika.gr

info@visitvatika.gr

+30 6989944111

Αφροδίτης 9,

Νεάπολη Λακωνίας, Τ.Κ. 23053 Ελλάδα.

Πολιτική Απορρήτου

To VisitVatika.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου και για την συλλογή δεδομένων επισκεψιμότητας μέσω του Google Analytics. Οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαμβάνουν Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Ηλικία, Φύλο, email ή οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο και καμία ταυτοποίηση χρήστη δεν μπορεί να γίνει. Τα δεδομένα που συλλέγονται για την επισκεψιμότητα αφορούν το είδος της συσκευής, την χώρα και περιοχή, τη γλώσσα του συστήματος κ.α. με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την καλύτερη εμπειρία και η χρήση των πληροφοριών αυτών υπόκειται στις πολιτικές απορρήτου των τρίτων μερών(Google). 

Δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με κανένα τρόπο ενώ παράλληλα το VisitVatika.gr χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL και φιλοξενείται σε ασφαλή, υψηλού επιπέδου, εμπορική υπηρεσία Hosting.

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας με την μορφή πολύ μικρού κειμένου, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείς στο PC στο Smartphone & το tablet σου (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης & βελτιστοποίησης .