Για τον μήνα Φεβρουάριο 2022 θα λειτουργεί κάθε  Σάββατο και Κυριακή από τις 10:00 έως τις 16:00.

Από 1/3/2022 έως 31/5/2022 θα λειτουργεί κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα από τις 10:00 έως τις 16:00.

Ξεναγήσεις ανά μία ώρα. Πρώτη ξενάγηση 10:30 – Τελευταία ξενάγηση 15:30.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ COVID-19

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5401/20-11-2021, για την είσοδό σας στο σπήλαιο παρακαλείστε να επιδείξετε ένα από τα εξής έγγραφαμαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας:

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον 14 ημερών
  • Πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ έως 6 μήνες από τη διάγνωση

Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικάδήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ωρών.